За контакти:

ЕКОМАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
гр. София, П.К. 1797 ул. Пловдивско поле 53
тел: +359 2 974 61 64
факс: +359 2 974 54 34
e-mail: office@ekomat-bulgaria.com