Фирма “Екомат България” ЕООД

Инвеститор Летище София
Инвеститор Нестле-София
Инвеститор Юлиян Карабиберов
Инвеститор МК Пропъртис
Инвеститор Ситикорп Мениджмънт ООД
Инвеститор Министерство на културата
 • Резиденция Бояна: Адаптация Дом №1 за Национален исторически музей - противо­земетръсно усилване
 • Възстановяване носещата способност на сградата на Средно художествено училище по приложни изкуства
Инвеститор Община Хисар - по програма Красива България
Инвеститор Аквахим
Инвеститор Билд Системс България
Семеен хотел – село Лозенец
Инвеститор KNAUF България
Инвеститор Столична община
 • Столична библиотека пл. Славейков
 • Район Банкя – Основен ремонт на учебно заведение
 • Район Красно Село – Текущи и аварийни ремонти на училища и детски заведения и сградата на районната администрация
Инвеститор Данон България
 • Реконструкция на покрив и противоземетръсно усилване на цех за производство на кисело мляко – без спиране на производството
 • Цех за депозитни и ферметационни съдове
 • Производствен корпус – приемно и предпастьоризация
 • Ремонтни дейности за подобряване хигиената и контрола на качеството
Инвеститор Крафт Фуудс България
 • Цех ААСТЕД – производство на шоколад
 • Цех Кавемил крем 600 – производство на шоколадови бонбони
 • Микробиологична лаборатория
 • Цех Първична обработка – реконструкция без спиране на производството
 • Цех за вафли
 • Реконструкция на заседателна зала
 • Площадка за резервоари за масло
 • Външна канализационна мрежа
 • Усилване стоманобетоновата конструкция на Междинен склад за готова продукция
Инвеститор Мегаапорт ООД
 • Складове за промишлени стоки – Враждебна, София
Инвеститор Колеж по библиотечно дело
 • Реконструкция, противоземетръсно усилване
Инвеститор Практикер
 • Бетонови настилки – Практикер, София
Инвеститор Мосю Бриколаж
 • Бетонови настилки - Мосю Бриколаж, София
Инвеститор Американ стандарт
 • Бетонови настилки – реконструкция, Видима Идеал, Севлиево
Инвеститор ИАП - МРРБ
 • Автомагистрала Хемус - Ремонт на мостови съоръжения
 • Главен път Е-79 Видин – Монтана - Ремонт на мостови съоръжения
Инвеститор Министерство на транспорта
 • Единен център за ръководство на въздушното движение - Бетонови настилки