Фирма “Екомат България” ЕООД

Фирма “Екомат България” ЕООД e строителна компания, специализирана в изграждане и реконструиране на промишлени предприятия, жилищни и административни сгради и реконструкция на пътни съоръжения. Ние предлагаме консултиране, проектиране, сеизмично обследване и укрепване на сгради и съоръжения и изпълнение на строителството по европейски качествени стандарти и в съответствие със съвременните тенденции за енергоефективност.

В строителството използваме модерни строителни материали, доказали качествата си в световен мащаб, като непрекъснато проучваме и обновяваме асортимента на строителните материали и технологии.

Ние ви предлагаме следните услуги:
  • Изграждане и реконструиране на сгради и съоръжения;
  • Извършване на земни работи;
  • Направа на бетонови настилки;
  • Изпълнявани изцяло машинно по технология шлайфбетон, метални конструкции;
  • Армировки с различна сложност;
  • Изграждане на кофраж;
  • Хидро- и топлоизолации.