Екомат България

Фирма “Екомат България” ЕООД е създадена през 1997 година в град София. Нашият екип се състои от специалисти с голям опит в промишленото, жилищното и хидротехническото строителство (строителни инженери, икономисти, техници, майстори, както и сътрудници от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Научноизследователския строителен институт) изпълнявали обекти в България, Русия, Германия, Сирия и др.

Фирмата има богат опит в извършването на земни работи, направата на бетонови настилки, изграждането и реконструирането на сгради и съоръжения като досега има предадени над 200 строителни обекта.

Фирмата също така е член на „Камара на Строителите в България” от 2001г.